Startpagina  Organisatie  Rond Kaaijk en Delft  Raadhuis  Contact
   
 Actueel
 Agenda
 Varen met de praam
 Trouwen?
 Genealogie
 Monumenten
 Wie, wat, waar?
 LinksFacebookJe kunt hier het inschrijfformulier downloaden als pdf-bestand, openen, invullen en als bijlage sturen naar onze secretaris Cor Sikkes. (Afhankelijk van uw browser opent het pdf-bestand zich in een ander venster of wordt het gedownload.) Je machtigt ons hiermee om jaarlijks de contributie van €25,00 van jouw rekening te innen.

Let op!! Voor leden buiten Assendelft wordt ons periodiek RKED per post verstuurd. Voor hen is de jaarlijkse bijdrage €30,00. Voor leden in het buitenland is de jaarlijkse bijdrage €35,00.

Op dinsdagmiddag is het Raadhuis vanaf half twee open tot vier uur, daar is het formulier te krijgen, in te vullen en achter te laten.
O ja ..., je kunt ook Vriend van het Cultureel Raadhuis worden voor jaarlijks 50 euro.  Het kloppend hart van het Historisch Genootschap Assendelft is het ‘Raadhuis’ in de volksmond nog altijd ‘Het Gemeentehuis’.

Daar op Dorpsstraat 370 wordt de a.s. geschiedenis van ons oude dorp Assendelft vastgelegd, plannen gesmeed voor een expositie, jaardagen voorbereid en…het Raadhuis is een prachtige locatie om te trouwen.

Wat zagen we ons gemeentehuis veranderen toen Assendelft opging in Zaanstad. Zelfs voor de politie, die er als laatste gehuisvest was, werd het gebouw te onveilig. Het monumentale pand werd ‘buiten dienst’ gesteld. En toen volgde het verval…

Gelukkig was de redding nabij toen woningbouwvereniging Goed Wonen opging in Parteon en als blijvend cadeautje aan de Assendelftse bevolking het gemeentehuis ‘schonk’. Er werden afspraken gemaakt en het uit 1898 daterende gebouw zou in oude glorie hersteld worden en gaan dienen als ‘multifunctioneel gebouw voor de Assendelftse Gemeenschap’.

De Herbert Vermeulen Stichting werd opgericht en deze werd aangesteld als beheerder van het gebouw. Er kwam een Historisch Genootschap en deze mocht het pand huren en gebruiken als ‘thuisbasis’. Los van het Historisch Genootschap vond de Culturele Commissie een vaste plek in het prachtig gerestaureerde pand om exposities te organiseren.

En weet u nog…toen het allereerste stelletje in de ‘ trots van Assendelft’ elkaar het jawoord gaf. Wat was dat lang geleden! Veel bruidsparen volgden! Sommigen liepen hetzelfde trapje op: “Denk om uw hoofd”, richting trouwzaal waar hun ouders en zelfs grootouders elkaar trouw hadden beloofd. Drie generaties die huwden op deze historische locatie, hoe bijzonder moet dat zijn geweest.

Veel oude gebouwen, scholen, boerderijen, woningen, zelfs Het Wapen is uit ons dorp verdwenen. Laten we zuinig zijn op Ons Gemeentehuis, Het Raadhuis van Assendelft, zodat we nog lang binnen komen lopen voor een praatje met leden van het Historisch Genootschap, het bekijken van een expositie georganiseerd door de Culturele Commissie of als bruidspaar die bijzondere trap oplopen naar de Trouwzaal.

Laten we trots zijn en blijven op ‘Het pareltje van ons dorp’!

De jaarlijkse ledenvergadering van het Historisch Genootschap Assendelft vond 6 juni 2023 plaats in de Trouwzaal van het Raadhuis.
Een minuut stilte werd in acht genomen ter nagedachtenis aan Hanny van den Nouwland.
De verschillende werkgroepen blikten terug op de activiteiten van het afgelopen jaar. Vervolgens mochten de leden die aanwezig waren hun mening geven over het plan om de Rond Kaaijk en Delft te vernieuwen. Unaniem was men het erover eens dat de vernieuwde RKED er prima uitziet zodat Dirk Jongejans het voorbeeld verder kan uitwerken.
Bart IJff heeft jarenlang het financiële gedeelte van het HGA naar volle tevredenheid van bestuur en leden op zich genomen maar had aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Naar een opvolger wordt gezocht.
Ook Nel Kroesen die vanaf het begin zich met hart en ziel heeft ingezet voor het HGA stelt zich niet meer herkiesbaar. Als dank voor haar jarenlange inzet, is Nel benoemd tot erelid.
Tevens werd er bekend gemaakt dat Karina van der Elst bereid is om toe te treden tot het bestuur: een eerste stap naar verjonging binnen het HGA waar het bestuur naar streeft.
In de pauze maakten velen gebruik van de mogelijkheid om de geïsoleerde zolder te bezichtigen. Toen iedereen weer plaats had genomen in de trouwzaal nam Johan Graas van Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 het woord.
Aan de hand van foto’s en filmbeelden maakten de aanwezigen kennis met de geschiedenis van de luchtoorlog boven Nederlands grondgebied. Ongelooflijk hoeveel Johan hierover wist te vertellen. De tijd vloog om en ‘zomaar’ was het de hoogste tijd en sloot voorzitter Lou Kramer deze jaarvergadering af.