Startpagina  Organisatie  Rond Kaaijk en Delft  Raadhuis  Contact
   
 Actueel
 Agenda
 Trouwen?
 Genealogie
 Monumenten
 Links
Het Historisch Genootschap Assendelft

Het Historisch Genootschap Assendelft is opgericht in 2008 en stelt zich als doel, de historie en het meer recente verleden van Assendelft vast te leggen.

Het archief van het Genootschap fungeert als bron voor tentoonstellingen, presentaties en soortgelijke activiteiten.

Ons periodiek "Rond Kaaijk en Delft" met historisch gerelateerde artikelen -waar mogelijk verluchtigd met foto’s- wordt 4x per jaar gepubliceerd. Suggesties voor nog te schrijven artikelen stuurt u per e-mail naar onze secretaris: Cor Sikkes.

Lid worden van het Historisch Genootschap Assendelft kunt u via dit inschrijfformulier . (Afhankelijk van uw browser opent het pdf-bestand zich in een ander venster of wordt het gedownload.) U machtigt ons hiermee om jaarlijks de contributie van €25,00 van uw rekening te innen.
Let op!!

Voor leden buiten Assendelft wordt ons periodiek RKED per post verstuurd. Voor hen is de jaarlijkse bijdrage €30,00.

Vrienden van het Raadhuis worden? Voor €50,00 bent u vriend(in) van het Raadhuis.
Neem contact op met onze secretaris Cor Sikkes via cksikkes@chello.nl

privacybeleid-HGA
Binnen het bestuur is in het kader van de nieuwe wet op de privacy het privacybeleid-HGA vastgesteld. Wanneer u dit privacybleid-HGA wilt lezen, klik dan op de volgende link: Lees Privacybeleid HGA ... (Afhankelijk van uw browser opent het pdf-bestand zich in een ander venster of wordt het gedownload.)

Bestuur
Voorzitter
Lou Kramer
Dorpsstraat 548
1566 BX Assendelft
l.kramer@planet.nl
Tel. 06-48810402

Secretaris
Cor Sikkes
Dorpstraat 333
1506 BC Assendelft
cksikkes@chello.nl
Tel. 075-6871870 / 06-24583476
Penningmeester
Linda Grifhorst

penningmeester@historischgenootschapassendelft.nl

Tel. 06-49914448


Ledenadministratie
Jacqueline Bergervoetinfo@historischgenootschapassendelft.nl

Bestuurslid
Opmaak Rond Kaaijk en Delft

Dirk Jongejans
De Punt 13
1679 GZ Midwoud
dirk@dirkjongejans.nl
Tel. 075-6875463Bestuurslid
Beheer beeldbank

Toon Vessies
Genieweg 38
1566 NM Assendelft
acvessies@gmail.coml
Tel. 06-51362056
Bestuurslid
Trouw- & Sintcommissie

Karina van der Elst
Kaasmaker 93
1566 RC Assendelft
Werkgroepen:


Archiefgroep:

De drukbezochte tentoonstellingen van ons genootschap worden samengesteld door de archiefgroep. Dit is tevens de groep die elke dinsdag in het cultureel raadhuis zitting houdt en wacht op bezoekers die een unieke foto of een speciaal document komen aanbieden.

Het huidige team:

Toon Vessies, Henk Peetam, Kees de Boer, Gerrit Jongeneel, Karel van Hienen.


Redactiegroep:

Een andere belangrijke peiler van ons genootschap is de redactie van ons periodiek “Rond Kaaijk en Delft`` Zij zorgen elk kwartaal voor smakelijke artikelen. De illustraties en foto’s bij de artikelen komen merendeels uit het door de archiefgroep beheerde beeldbank en archief.

Vaste redactieleden zijn o.a. Greet Scheirlinck, Tiny de Wit, Gemma Klaassen, Truus Kappelhof.
Dirk Jongejans verzorgt de opmaak en de eindredactie .

Foto/filmgroep: Deze groep maakt filmopnames van bijzondere gebeurtenissen in het dorp en maakt video-interviews met markante oudere Assendelvers. Contactpersonen zijn Maarten Huijpen en Dirk Jongejans.
Jaardagwerkgroep: De jaardagwerkgroep houdt zich bezig met het organiseren van de jaardag. De samenstelling hangt af van het onderwerp van de jaardag.
Webmaster: Karel van Hienen